Nyheder, Billeder, Film og Quiz

International TB dag d. 24 marts – vejen mod udryddelsen af tuberkulose

Den 24. marts er international tuberkulosedag, hvor Verdenssundhedsorganisationen WHO opfordrer verdens lande til at stå sammen om at bekæmpe tuberkulose. Også her i landet markeres dagen.

Der har i de sidste årtier på globalt plan været betydelige fremskridt i bekæmpelsen af tuberkulose. På trods af dette er sygdommen stadig i toppen af listen over infektionssygdomme som dræber. WHO antager at der dør ca. 4.500 mennesker om dagen af tuberkulose. I 2017 blev 10,4 millioner mennesker syge. Samtidig er tuberkulose, som ikke kan behandles med de almindelige lægemidler mod tuberkulose, en stigende udfordring.

WHO sætter i år fokus på vigtigheden af, at nogle vil lede arbejdet for en tuberkulose-fri verden. Dette skal tænkes helt bredt, så alle personer på det politiske niveau, NGO´er og TB patienter, kan indgå i et fælles engagement for at forebygge og bekæmpe tuberkulosen.

I Grønland er vi i gang med at udføre den nyeste Tuberkulosestrategi for 2017-21. Den har som mål at udrydde tuberkulose inden 2050 og halvere forekomsten inden år 2025 til 72 tuberkulose-tilfælde pr. 100.000 indbyggere. I 2017 var der 107 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. At lykkes med at opnå strategiens mål kræver ledelsesmæssig forankring, samarbejde på tværs af institutioner og organisationer og et velkvalificeret sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenet forbedrer i år organiseringen af arbejdet med tuberkulose med regionale tuberkulose sygeplejersker i hele Grønland. De skal i samarbejde med det landsdækkende tuberkuloseteam og lokale tuberkulose nøglepersoner implementere tuberkulosestrategien i hele landet. 

Sundhedsvæsenet kan dog ikke forebygge eller bekæmpe tuberkulose alene. Det er også afgørende at der samarbejdes på tværs af institutioner og organisationer, idet sygdommen ikke kun er en medicinsk problem, da sygdommen er så tæt koblet til de sociale forhold og levevilkår, herunder boligforhold og sanitære forhold.

Alle kan få tuberkulose, men det er vigtigt at identificere de grupper, som er i særlig risiko for både smitte og udvikling af sygdom. Dette er en del af den grønlandske strategi. Der vil derfor fremover blive tilbudt TB screening i Anstalter og til borgere i misbrugsbehandling hos Allorfik. Der vil derudover blive udviklet et samarbejde med relevante aktører i samfundet for løbende at identificere grupper i særligrisiko. Det er også vigtigt at man som borger kender symptomerne på tuberkulose og henvender sig til sundhedsvæsenet hvis man oplever disse.

På hjemmesiden finder du også en quiz om tuberkulose. Det gælder om at svare hurtigst på 10 spørgsmål og man må forsøge så mange gange som man har lyst.  Den person der svarer rigtigt hurtigst, og derved scorer flest point vinder et gavekort på 500 kr.

TB personale rundt omkring i Grønland i dagene omkring d. 24. marts udføre aktiviteter for at sætte fokus på TB. I Nuuk bliver det i Nuukcenter fra kl 11-14.30, så kom og vær med og lær lidt om tuberkulose og hvad du kan gøre for at undgå sygdommen.

Billeder fra World TB Day 2016 i Nuuk Center

 

Billeder fra World TB Day 2013 i Nuuk Center

World TB Day 2013

World TB Day 2013